Liñas de Axuda

Ex. 02.09.2014
Ex. 02.09.2014
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior. Exercicio 2011.
  Información do Programa e Formularios de Solicitude das Axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a galegos residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española, e a determinados familiares, que se atopen en situación de precariedade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención socio-sanitaria.
  Destinatarios: Os/as emigrantes galegos/as, e os seus fillos, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a devandita condición de galego sinálase no artigo 14º destas bases. Os... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes a diversos programas de actuación en favor das comunidades galegas no exterior para o exercicio 2011.
  Información dos distintos Programas de Axudas e formularios para as solicitudes de axuda.
  Programas de Axudas e Subvencións: Programa 1. Axudas a entidades galegas no exterior para a prestación de servizos socioasistenciais en favor das persoas de orixe galega residentes no exterior e os seus descendentes. Programa 2. Axudas para promover a realización de proxectos culturais,... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de Apoio Infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2011.
  Información dos distintos Programas de Axudas e formularios para as solicitudes de axuda.
  Programas de Axudas e Subvencións: Programa A: Axudas a entidades galegas no exterior para a reforma, rehabilitación e conservación das súas instalacións. Programa B: Axudas a entidades asociativas de emigrantes galegos no exterior para a mellora de dotacións e equipamentos. Programa C... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 154 Axudas a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas destinados a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante e retornada en Galicia.
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas ás entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas que conteñan actividades e accións destinadas a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante e retornada na Comunidade Autónoma Galega.
  Beneficiarios: Entidades sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia con experiencia e capacidade en actuacións que favorezan a acollida e integración de persoas inmigrantes e retornadas e que teñan o seu domicilio social en Galicia. Ámbito: Actuacións na Comunidade Autónoma Galega... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 154 Axudas a concellos, mancomunidades e consorcios locais para a realización de Programas e acollida e integración de retornados e inmigrantes extracomunitarios.
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas ás entidades locais da Comunidade Autónoma Galega que desenvolvan programas que favorezan a integración e plena integración social de poboación retornada e inmigrantes extracomunitarios, así como o seu reforzo educativo.
  Beneficiarios: Concellos Mancomunidades de Concellos e Consorcios Locais que desenvolvan a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia. Prazo de Presentación: Ata o luns 23 de agosto de 2010 Presentación das solicitudes: As solicitudes de subvencións xunto co resto da... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas do programa "Ven a Galicia, ben en Galicia" para residentes no exterior 2010
  Resolución do 16 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa "Ven a Galicia, ben en Galicia" para residentes no exterior e se convocan as correspondentes ao ano 2010.
  Prazas convocadas, achegas económicas e datas de realización: 1. O número de prazas convocadas para o ano 2010 é de 77. 2. Os participantes residentes noutras comunidades autónomas de España e en Portugal aboarán 60 € en concepto de parte do pagamento dos gastos de traslado no caso de que... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas correspondentes ao programa Reencontros na terra para residentes no exterior
  Resolución do 9 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa Reencontros na terra para residentes no exterior e se convocan as correspondentes ao ano 2010.
  Así mesmo, convócanse as axudas correspondentes ao ano 2010. Prazas convocadas: A asignación do número de prazas realizada en función das necesidades reais e das demandas constatadas nos diferentes países queda fixada para o ano 2010, do seguinte modo: Países Nº de prazas Arxentina: 113 Brasil... Máis información
  Procedemento pechado
 • 154 Subvencións a entidades no exterior para desenvolver un programa integral de información, orientación e asesoramento sobre aspectos relacionados co retorno a Galicia 2010
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións dirixidas ás entidades no exterior para desenvolver un programa integral de información, orientación e asesoramento sobre aspectos relacionados co retorno a Galicia para emigrantes galegos e descendentes con vontade de retornar.
  Nome do programa: Subvencións a entidades no exterior para desenvolver un programa integral de información, orientación e asesoramento sobre aspectos relacionados co retorno a Galicia para o ano 2010. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións da presente resolución, os... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Seminarios de baile, música e cociña galega 2010
  A Secretaría Xeral da Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegos, convoca os distintos programas formativos de baile, música tradicional e cociña galega.
  Nome do programa: Seminarios de baile, música e cociña galega 2010 Destinatarios: Poderán solicitar a organización destes seminarios as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, así como as asociacións inscritas no Rexistro de Comunidades... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións destinadas aos grupos folclóricos nos actos do V Día da Galicia Exterior 2010
  Coincidindo coa celebración en Santiago de Compostela dos anos santos xubilares, a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral da Emigración, convoca as comunidades galegas do exterior a participaren nunha manifestación en que se materialice a súa realidade e importancia.
  Nome do programa: Axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para a participación dos seus grupos folclóricos nos actos do V Día da Galicia Exterior, que se celebrará en Santiago de Compostela no ano 2010. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas